วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวการจัดจำหน่ายขนมเค้กและคุกกี้ เทศกาลปีใหม่ 2563

แบ่งปัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ดำเนินการ จัดงานแถลงข่าวการจัดจำหน่ายขนมเค้กและคุกกี้ เทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นผลิตผลของนักเรียนและนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนา และจะจัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 18 – 27 ธันวาคม 2563

เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดการจัดจำหน่ายขนมเค้กและคุกกี้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 “My Best Cakes & Cookies 2020 Waiting” โดยปีนี้นอกจากจะจัดจำหน่ายทุกวันที่ร้านระเบียงเคียงน้ำ ถนนวังจันทน์ และการจำหน่ายทางตรงโดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยแล้ว ยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทาง Page “เค้กอาชีวะ”

โดยจัดจำหน่ายเป็น คุกกี้เนยสด คุกกี้คอนเฟลค คุกกี้เม็ดมะม่วง ขนาดเล็กในราคา 100 บาท �ขนาดกลาง 135 บาท ขนาดใหญ่ 280 บาท และ เค้กเนยสดแท้ เค้กครีมเนยสด เค้กแยมผลไม้ ในราคา 1 ปอนด์ 190 บาท 2 ปอนด์ 360 บาท 3 ปอนด์ 540 บาท

ปีนี้มีบริการส่งเค้กและคุกกี้ฟรี โดยทีม PLVC Delivery ส่งความอร่อยถึงบ้านคุณ เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 18-27 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-258570-0 งานประชาสัมพันธ์ หรือ Facebook : เค้กอาชีวะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก