หมอวรงค์จัดอบรม หลักสูตร “อุดมการณ์และการสื่อสารทางการเมือง”

แบ่งปัน

ห้องประชุมวังแก้ว คอนเวนชั่น โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 พรรครวมพลังประชาชาติไทยจัดการอบรมหลักสูตรอุดมการณ์และการสื่อสารทางการเมือง โดยกลุ่มคนที่เข้าร่วมอบรมส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและวัยทำงาน จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ รัฐธรรมนูญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย และหัวข้อ พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหาร พรรครวมพลังประชาชาติไทย เพื่ออยากให้ประชาชนตื่นตัว ให้ความสำคัญและสนใจ เข้าใจรู้เท่าทันสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า การอบรมนี้เป็นการสื่อสารในเรื่องปัญหาลัทธิชังชาติ และมีเรื่องอื่นๆจากวิทยากรคนอื่นในพรรค การอบรมครั้งนี้เริ่มต้นที่พิษณุโลก และคาดว่าจะกลับมาจบที่กรุงเทพฯ ในช่วงสิ้นปีพอดี โดยตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมด 9 แห่ง เพื่อเป็นการใช้งบตามกกต. กำหนดไว้

ยังกล่าวอีกว่า การอบรบครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออยากให้ประชาชนตื่นตัว ให้ความสำคัญและสนใจ เข้าใจสถานการณ์การเมือง อยากให้ตามการเมืองให้ทัน และส่วนตัวท่านคิดว่าประชาชนเริ่มตื่นตัวกันบ้างแล้ว ประชาชนรับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ทางพรรคแค่พูดคุยมาย้ำในตรงนี้ เพราะอยากให้ประชาชนตามทันมากขึ้น เพื่อที่จะได้ดูแลลูกหลานในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การเมือง บอกเขาว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง เช่น การไม่เอาศาสนา การจาบจ้วง เอาศาสนามาสร้างความขัดแย้ง การดูถูกประเทศชาติตัวเอง การชักศึกเข้าบ้าน

หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม มองว่าการเมืองไม่ได้รุนแรงขึ้น อยู่ที่คนมากกว่า เพราะทางพรรครวมพลังประชาชาติไทยเป็นฝ่ายที่เน้นมาอธิบาย นำข้อเท็จจริงมาเสนอให้ประชาชนเห็นภาพและพยายามทำให้เป็นวิชาการที่สุด ฝ่ายไหนอยากทำให้การเมืองดูแรงก็จะแรง อยากให้ทุกฝ่ายเคารพกระบวนการยุติธรรม ไม่อย่างนั้นประเทศจะมีปัญหา เคารพกระบวนการยุติธรรมดีที่สุด ทางพรรคพยายามเอาข้อเท็จจริงมาบอกประชาชน เพื่อให้เข้าใจอะไรมากขึ้น ทำการเผยแพร่ผ่านสังคมโซเชียล และคิดว่าประชาชนที่มาอบรมเริ่มเข้าใจสถานการณ์การเมืองมากกว่าเดิมแล้ว