ไข่มดดิน อาหารป่าหายาก ราคากิโลละ 1,000 บาท

แบ่งปัน

มาแล้ว ไข่มดดิน อาหารป่าหายาก ราคากิโลละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นาง ลำยง เพ็ญวิจิตร ชาวบ้าน ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก เเม่ค้าขายของป่า พืชผักสมุนไพร เริ่มนำไข่มดดิน มาวางขายแล้ว ช่วงฤดูหนาวประมาณ 3 เดือน ธ.ค. – ก.พ. จะเป็นฤดูกาลออกขุดไข่มดดินมาขาย ปีนี้เริ่มขุดได้มา 3 วันแล้ว แต่ก็เริ่มหายากมากขึ้น เนื่องจากปีนี้แล้ง ดินแข็ง ทำให้ขุดยาก เฉลี่ยจะขุดไข่มดดินได้วันละ 6-7 ขีด ราคาไข่มดดินแบบคละ ไข่เล็กคละกับไข่เป้ง ขีดละ 100 บาท หรือ กิโลกรัมละ 1,000 บาท

นางลำยง เพ็ญวิจิตร เปิดเผยว่า ไข่มดดินมีฤดูการขุดหาในช่วงหน้าหนาวย่างเข้าสู่หน้าแล้ง ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ตั้งแต่เดือนธ.ค. เป็นต้นมา ตนจะออกไปหาตามชายป่า ติดลำคลอง ต้องใช้ความชำนาญในการสังเกตตามพื้นดิน ดูการทำรังของมด และลงมือขุดหา บางรังก็ตื้นหน่อยประมาณ 1 ฟุต บางรังก็อยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1 เมตร

โดยตัวมดจะเป็นตัวสีแดงๆ ขนาดเล็กมาก เมื่อหามาได้ก็นำกลับมาล้างน้ำสะอาดก่อนมาวางขายที่ตลาด เมื่อตัวมดถูกน้ำก็จะตายลง หากไข่มดดินพวกนี้ ถ้าเติบโตขึ้นจะเป็นมดมีปลีก หรือที่ทางภาคเหนือเรียกว่าแมงมัน จะบินออกจากรังในช่วงฤดูฝน