เชิญเที่ยว งานแสดงสินค้าเกษตร พิษณุโลกเมืองเกษตรสีเขียว

แบ่งปัน
  • 227
    Shares

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก งานแสดงสินค้าเกษตร พิษณุโลกเมืองเกษตรสีเขียว ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562

ที่ ศูนย์สินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์พิษณุโลก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชิญชวนชาวพิษณุโลกมาเดินซื้อของปลอดสารพิษและจองกินประจำจังหวัดในงานแสดงสินค้าเกษตร พิษณุโลกเมืองเกษตรสีเขียว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลก

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร พืชผักและไม้ผลปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ จากเกษตรของทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เช่น ฟังทองบัตเตอร์นัทสคอช ข้าวโพดทับทิมสยาม พืชผักสมุนไพร

นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลุ่ม Smart Farmer , Young Smart Farmer , กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร