ขนส่ง จ.พิษณุโลก ไม่นิ่งนอนใจออกตรวจเข้มแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองเป็นพิษ

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุธีวรรณ ศรีสุขขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน พร้อมด้วยผู้ตรวจการขนส่ง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

มีการจัดตรวจวัดควันดำรถโดยสารสาธารณะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 สาขาอำเภอพรหมพิราม สาขาอำเภอนครไทย และรถบรรทุก ณ บริษัท ขุนทรานสปอร์ต จำกัด อำเภอบางระกำ ผลการตรวจจำนวน 28 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด