สาธารณสุขฯพิษณุโลก ชวนน้องๆ ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ทดแทนหน้ากากทางการแพทย์

แบ่งปัน

ที่ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กิจกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 และไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน

ซึ่งหน้ากากจากผ้าสามารถใช้ซ้ำ ลดการเกิดขยะจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วย โดยวัสดุอุปกรณ์ในการทำไม่ยุ่งยาก มีผ้านิ่ม หรือผ้าสำลี ยางยืด เข็ม ด้าย ก็สามารถทำหน้ากากจากผ้าสวยๆด้วยตัวเองได้ โดยประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสามารถป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ได้โดยใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้ามาทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพราะหน้ากากอนามัยแบบผ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันและสามารถ ซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการเกิดขยะ และมลพิษจากการกำจัดหน้ากากอนามัยดังกล่าว