“Care Na Cafe’ Phitsanulok : แคนา กาแฟ” รับนักศึกษาสายอาชีพเข้ามาทำงาน ฝึกประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ

แบ่งปัน

ทุกวันนี้มีร้านกาแฟ คาเฟ่ต่าง ๆ เปิดขึ้นมาใหม่มากมาย “ร้าน Care Na Cafe’ Phitsanulok : แคนา กาแฟ” เป็นอีกร้านที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อต้นเดือนมีนาคม เป็นร้านสไตล์ธรรมชาติ มีการจัดสวนแบบน้ำตกจำลอง ให้บรรยากาศเหมือนเที่ยวน้ำตกขนาดย่อม ภายในร้านเป็นโซนห้องแอร์มี 2 ชั้น ตกแต่งแนวโมเดิร์น โทนน้ำตาลขาว

ที่สำคัญทาง นางสาวณฐมน ยอดเพชร เจ้าของร้านแคนา กาแฟ ยังได้ทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันระหว่างนายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ในการส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อให้ได้ประสบการจริงระยะเวลา 1 ปี ตามหลักสูตรทวิภาคีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริง ฝึกการบริการ ทั้งยังช่วยให้เด็กมีรายได้เสริมระหว่างเรียน และผู้ที่ให้การสนับสนุนให้มีการส่งนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวพิษณุโลกมาฝึกงาน คือ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังเห็นความสำคัญการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน จึงได้ร่วมกับนางสาวณฐมน ยอดเพชร ( บุตรสาวของดร.บุญรักษ์ ) ออกแบบร้านกาแฟในสวน สไตล์โมเดิร์น ที่ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับ ออกแบบให้มีระบบการควบคุมระบบการให้น้ำ การควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านการจัดสวน

ส่วนหน้าที่อื่น ๆ นอกจากการจัดสวนของนักศึกษาที่มาทำงานนั้น ก็มีให้ฝึกหัดหลายส่วนเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น งานเสิร์ฟ งานแคชเชียร์ และบาริสต้า เป็นต้น สิ่งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกการทำงานครบทุกตำแหน่ง

หากใครสนใจไปจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศธรรมชาติที่อยู่ในเมือง สามารถไปได้ที่ ร้าน “Care Na Cafe’ Phitsanulok : แคนา กาแฟ” ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมือง ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดตั้งแต่เวลา จ- พฤ. 10:00- 20:00 ศ- อา. 9:00-20:00 เบอร์ติดต่อ 084-242-9919 หรือ Facebook : Care Na Cafe’ Phitsanulok : แคนา กาแฟ