ปลดล็อคการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา

ปัญหาด้านคุณภาพข…

เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15

วันที่ 13 พฤศจิก…

ม.นเรศวร เปิดตัวนวัตกรรม Nu Bio Bags พลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะจากถุงพลาสติกย่อยสลายยาก

เม็ดไบโอคอมโพสิต…

ชาวไร่อ้อยกว่า200 คน บุกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ยื่นหนังสือเรียกร้องราคาอ้อยตกต่ำ พร้อมขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 21 ตุลาคม…

ผักสดในตลาดพิษณุโลก ก่อนเทศกาลกินเจ ยังราคาปกติ

วันที่ 27 กันยาย…

มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ลดค่าครองชีพ กระจายรายได้ช่วยเกษตรกร

วันที่ 26 กันยาย…

น้ำน่านลดต่ำ กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง

จากการที่เขื่อนน…

กษจ.จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

วันที่ 23 กันยาย…

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 12 กันยาย…

เริ่มแล้วงาน Thailand Banana World and OTOP indo-china Expo 2019 อย่างยิ่งใหญ่

เวลา 18.00 น. วั…

สถานการณ์ภาพรวมภาวะฝนแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

นายพชร ศศิชาชยาม…

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย”

กรมวิชาการเกษตร …

มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม ชุมชนรับรอง (RL-PGS)

ที่ห้องประชุมหิร…

“ตาฮิติ” มะนาวสู้ภัยแล้งสร้างรายได้ 6-7 หมื่นบาทต่อเดือน

หนุ่มพนักงานเอกช…

ลุงตู้วัย 60 ปี ทำสวนผสมผสาน ปลูกอินทผาลัม สร้างรายได้สู่ลูกหลาน

ชาวบ้านหอกลอง พร…

กองทัพภาคที่ 3 ตั้ง “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ”

เมื่อวันที่ 22 ก…

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่ประสบภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง

ที่หน่วยปฏิบัติก…

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกแถลงสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วันที่ 18 กรกฎาค…