ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 12 กันยาย…

เริ่มแล้วงาน Thailand Banana World and OTOP indo-china Expo 2019 อย่างยิ่งใหญ่

เวลา 18.00 น. วั…

สถานการณ์ภาพรวมภาวะฝนแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

นายพชร ศศิชาชยาม…

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย”

กรมวิชาการเกษตร …

มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม ชุมชนรับรอง (RL-PGS)

ที่ห้องประชุมหิร…

“ตาฮิติ” มะนาวสู้ภัยแล้งสร้างรายได้ 6-7 หมื่นบาทต่อเดือน

หนุ่มพนักงานเอกช…

ลุงตู้วัย 60 ปี ทำสวนผสมผสาน ปลูกอินทผาลัม สร้างรายได้สู่ลูกหลาน

ชาวบ้านหอกลอง พร…

กองทัพภาคที่ 3 ตั้ง “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ”

เมื่อวันที่ 22 ก…

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่ประสบภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง

ที่หน่วยปฏิบัติก…

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกแถลงสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วันที่ 18 กรกฎาค…

เริ่มแล้วงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังห…

รับน้องใหม่หัวใจเกษตร พาน้องลงแขกดำนา

วันพุธที่ 3 กรกฎ…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ”นวัตกรรมสร้างชาติเกษตรศาสตร์ยั่งยืน”

วันที่ 1 กรกฎาคม…

บ้านสระโคล่ จัดมหกรรมคัดแยกขยะถูกหลักและผักปลอดสารพิษ

บ้านสระโคล่ จัดม…

เลี้ยงม้า “ขายขี้ม้า” ออเดอร์แน่น สร้างรายได้เพิ่มอาทิตย์ละ 1,000 บ.

ชาวสองแคว วัย 46…

อธิบดีกรมการข้าว แนะเกษตรกรให้ปรับตัวนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาข้าว

วันที่ 7 มิถุนาย…

“เห็ดเผาะ” พิษณุโลกราคาดี กก. ละ 600 บ. ตักใส่ถุงชั่งให้ไม่มีดราม่า

ที่ตลาดใต้  หรือ…

ชาวบ้านไผ่ขอน้ำจัดพิธี ขอขมาแม่พระโพสพ

ชาวบ้านไผ่ขอน้ำจ…