คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ “ตรวจสอบโครงการโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก”

วันนี้ 21 กันยาย…

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร สร้างสรรค์ศิราภรณ์จากกระดูกไก่ที่เหลือใช้จากการรับประทาน

วันที่ 17 กันยาย…

วัดสะพานสี่ สืบสานอนุรักษ์งานบุญประเพณีพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวกระยาสารท)

วันที่ 17 กันยาย…

พัฒนาสังคมฯ ประชุมหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบการท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่บ้านมุงเพื่อสร้างความอบอุ่น

วันที่ 16 กันยาย…

ตำรวจร้อง ป.ป.ช. คนของรัฐลักท่อขุดเจาะน้ำมันลานกระบือปลดระวางขายต่อ

วันนี้ (10 ก.ย.)…

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/63 และมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับทหารใหม่

วันที่ 9 กันยายน…

พิษณุโลก ผู้ว่าเมืองสองแควแจกเหรียญพุทธซ้อน รุ่นปราบ covid-19 วินาศสันติ ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 8 กันยายน…

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจสถานบริการ ร้านอาหาร ตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 2 กันยายน…

พิษณุโลก กลุ่มประชาภิวัฒน์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แม่ทัพภาค 3 ติดตามความเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 31 สิงหาค…

ชาวบ้านพลายชุมพลรวมตัวผลิตขนมเทียน/ขนมเข่งเพื่อรองรับตลาดวันสารทจีน

ผู้สื่อข่าวรายงา…

กรมชลประทาน ยังไม่ปล่อยน้ำลงทุ่งบางระกำ ผลักมวลน้ำสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เมื่อช่วงเช้าที่…

ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในการทำพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนประชาชน

วันที่ 25 สิงหาค…

คณะสงฆ์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก นำถุงยังชีพแจก พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 24 สิงหาค…

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and lnnovation Center : AIC) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 21 สิงหาค…

รองนายกฯ อนุทิน เปิดศูนย์ศึกษาจิตเวชศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง รพ.จิตเวชพิษณุโลก

รองนายกรัฐมนตรีแ…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก จัดโครงการรับน้องดำนาถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว

วันที่ 19 สิงหาค…

กองทัพภาคที่ 3 เปิดอาคาร “เสนามาร์ท” สร้างรายได้เสริมให้แก่กำลังพล

พลเอก ถนอม  วัชร…

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ กองพลทหารม้าที่ 1 จัดพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ย

พลโท ฉลองชัย ชัย…