สถานีรถไฟพิษณุโลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครับมือ”โควิด-19″

แบ่งปัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มมาตรการดูแลสุขภาพ-อนามัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานีรถไฟพิษณุโลก ตู้โดยสารบนขบวนรถไฟ โรครับมือ”โควิด-19″

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ได้เพิ่มมาตราการในการดูแลด้านสุขภาพและอนามัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถไฟ จากสถาการณ์ล่าสุดของการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งสถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงได้ดำเนินการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีรถไฟ โดยเน้นย้ำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการที่มีการสัมผัสกับผู้ใช้บริการที่มีความถี่บ่อยครั้ง เช่น บริเวณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร เก้าอี้นั่งพักผู้โดยสาร ห้องน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้เพิ่มการทำความสะอาด ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในตู้โดยสารบนขบวนรถไฟก่อนที่จะนำออกให้บริการ และเน้นการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น ราวจับภายในขบวนรถ เก้าอี้นั่ง เป็นต้น