บขส.2 พิษณุโลก เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพ และพื้นที่เสี่ยง

แบ่งปัน

สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพ และพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

นายเกรียงศักดิ์ บุญศิลป์ ผู้จัดการสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและ พื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพาะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 รถโดยสารประจำทางที่เข้าเทียบชานชาลา และมีผู้โดยสารขึ้น-ลงรถ เจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำสวมหน้าการอนามัย เช็ด-ล้าง- ทำความสะอาดมื อและ จะถูกคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกรด์ ทุกราย เบื้องต้น มีตัวเลขยืนยันได้ว่ามีประชาชนที่เดินทางกลับมาลงรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 เมื่อคืนนี้( 22 มี.ค.63) จำนวน 320 ราย ทั้งนี้ ทาง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และพนักงาน พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง และไม่ปกปิดข้อมูลการเดินทางของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกทุกคนได้ถูกตรวจคัดกรองสุขภาพแล้วระดับหนึ่ง
นายเกรียงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะได้มีการประสานไปยังสถานีต้นทางว่าจะมีจำนวนผู้เดินทางอีกจำนวนเท่าใด และจะเพิ่มการแนะนำวิธีการป้องกันความเสี่ยงแก่ผู้โดยสารที่มาลงปลายทางที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหากเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาให้แยกตัวออกห่างจากครอบครัว ภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

ข่าว : ธณรัฐ เกิดมณี