รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่๒๒

แบ่งปัน

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่๒๒ ประจำปี๒๕๖๒
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ วิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.novice-pl.com

สนใจเข้าร่วมสมัครบรรพชา หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ
ติดต่อสอบถามข้อมูล
พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร. โทร.093 136 4790
สามเณรวุฒิพร ใจตรง โทร.080 030 9809