ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมผู้นำท้องถิ่นอำเภอวังทอง ร่วมพลังแสดงเจตนารมณ์ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

แบ่งปัน

พลังชาววังทอง พิษณุโลก ร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของปวงชาวไทยวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังทอง และชมรมผู้นำท้องถิ่นอำเภอวังทอง จำนวน 500 คน ร่วมพลังแสดงเจตนารมณ์ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยการกล่าวคำปฎิญาณ ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และมอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ แก่ นายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังทอง ณ บริเวณลานหน้าอนุเสาวรีย์ ร.5 อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก ในวันนี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองและอำเภอวังทอง 2 อำเภอ สุดท้าย จาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันเสาหลักของประเทศไทย ครบทุกแห่ง