ผู้ว่าฯพิษณุโลก ตรวจสถานที่จัดงานลอยกระทงจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 เน้นย้ำมาตรการป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เข้าร่วมงาน

แบ่งปัน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่การจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ที่บริเวณ เวทีหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เดินทางมาร่วมตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อร่วมวางมาตรการในการสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาร่วมลอยกระทง ประจำปี 2563 นี้

โดยมาตรการการ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบริเวณจุดลอยกระทงของประชาชน ทำทางกั้นเป็นช่องทางให้ประชาชนทะยอยเดินลงไปลอยกระทง ไม่ให้เกิดการเบียดเสียด การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 การเตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ ทั้ง อป.ภร. ตำรวจ ทหาร เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตราย เป็นต้น ซึ่งมาตรการต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีในปีนี้เป็นสำคัญ