ผู้ประกอบการร้านอาหารรวมตัว เก็บขยะ ณ สวนชมน่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ลอยกระทง

แบ่งปัน

หลังจากเทศกาลลอยกระทงผ่านไป นอกจากขยะจากกระทงที่ยังหลงเหลือตามริมฝั่ง ก็ยังมีขยะ ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว ทิ้งไว้ตามพื้นที่สาธารณะต่างๆอีกมากมาย ทางสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดพิษณุโลก ได้รวมตัวพ่อค้าแม่ขาย ที่ได้เข้าจำหน่ายอาหารในมหกรรมอาหาร เทศกาลลอยกระทงสองแคว แลอดีต เมื่อวันที่ 25-31 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันเก็บขยะที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก

โดยการรวมตัวในลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นทุกๆครั้งหลังจากผ่านเทศกาลอาหารที่สวนชมน่านฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยกันรักษาพื้นที่ ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการเดินเก็บขยะทั้งบนฝั่งและริมตลิ่ง ทั้งสองฝั่งสวนชมน่าน อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะในงาน โดยการให้พ่อค้า แม่ค้า นำขยะภายในร้านกลับไปทิ้งที่บ้านทุกวัน ห้ามนำทิ้งไว้ในงาน