ผบ.มทบ. 39 นำคณะผู้บังคับบัญชา,ฝ่ายอำนวยการ พบปะและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้องคนเล็ก “เราจะดูแล ฝึกอบรม น้องคนเล็ก เสมือนญาติมิตร”

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 63 พล.ต. นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ. 39 พร้อม รอง ผบ.มทบ.39, เสนาธิการ, รองเสนาธิการ และ หก.ฝอ.มทบ.39 ไปพบปะกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.39 เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 พร้อมให้ข้อแนะนำแก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ในเรื่องการฝึก ,มาตรการป้องกัน COVID – 19 รวมทั้งตรวจ เอกสาร ตำรา เครื่องช่วยฝึก สถานที่ฝึก ที่ปฐมพยายบาล โรงนอน ที่อบรม เครื่องแต่งกาย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และได้เน้ยย้ำแนวทางปฏิบัติภายใต้แนวคิด “เราจะดูแล ฝึกอบรม น้องคนเล็ก เสมือนญาติมิตร” พร้อมกันนี้ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้องคนเล็ก ณ โรงเลียง ร้อย.มทบ.39 สร้างความอบอุ่น ให้กับทหารใหม่ทั้ง 118 นาย เป็นอย่างดี ที่ผู้บังคับบัญชาห่วงใยและมาดูแลความเป็นอยู่ของพวกตนและได้สั่งการให้ รอง ผบ.มทบ.39(1),(2) ,เสนาธิการ,รองเสนาธิการ และ หก.ฝอ.มทบ.39 ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตรวจเยี่ยมการฝึกทุกวัน จนกว่าจะจบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่