พิษณุโลก คณะสงฆ์พร้อมจิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยตำบลวังพิกุล

แบ่งปัน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บ้านเลขที่ 93 หมู่ 11 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พระครูวิมลธรรมรักขิต เจ้าอาวาสวัดวังทองวราราม รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง รูปที่ 1 ฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะสงฆ์ และ นางพีรกานต์ ทองเชื้อ จิตอาสาตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล อสม.หมู่ 11 บ้านหนองตาสี ตำบลวังพิกุล ร.ต.ต.สมนึก อยู่หลาย หัวหน้าสายตรวจตำบลวังพิกุล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวนกเล็ก จินดาเฟือง อายุ 74 ปี เป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว รายได้มาจากเก็บผักขาย และได้เฉพาะเบี้ยยังชีพ 700 บาท ซึ่งในวันนี้คณะสงฆ์และจิตอาสา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสดจำนวนหนึ่งมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการดำรงชีวิต