แม่ค้าเตรียมตั้งร้านค้า หลังมีคำสั่งเลื่อนการจัดงานกาชาดพิษณุโลก 2564

แบ่งปัน

หลังจากมีประกาศจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ที่มีเนื้อหากล่าวถึง การเลื่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก ออกไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ และล่าสุด ในวันที่ 4 มกราคม 2564 มีประกาศจาก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ข้อความ ขอเลื่อนการออกร้านมัจฉากาชาดและประกาศผลการออกสลากกาชาด ประจำปี 2564 ออกไป

ล่าสุด วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. โดยประมาณ ที่บริเวณถนนจ่านกร้อง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีพ่อค้าแม่ขายทะยอยนำสินค้ามาลง และเตรียมร้านเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยแม่ค้าท่านนึง เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่า “กลุ่มแม่ค้ามีความมั่นใจว่าตนไม่ได้ติดเชื้อ ได้ตรวจคัดกรองและวัดไข้มาแล้ว อีกทั้งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงอีกด้วย”