เทศบาลตำบลหัวรอพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมตรวจแนะนำ ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

แบ่งปัน

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวรอ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอ คณะทำงาน covid 19 ตำบลหัวรอ พร้อมด้วย อสม. ตำบลหัวรอ ออกเยี่ยมตรวจให้คำแนะนำ การป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ตลาดนัด ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น