เริ่มแล้ว ลงทะเบียนเราชนะ สำหรับผู้สูงอายุ-ไม่มีสมาร์ทโฟน เปิดให้บริการ 15-25 กุมภาพันธ์ ที่ ธนาคารกรุงไทย

แบ่งปัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ ไม่มีสมาร์ทโฟน แห่มาลงทะเบียนโครงการเราชนะ ที่ธนาคารกรุงไทย สังกัด สำนักงานเขตพิษณุโลก  สาขาถนนสิงหวัฒน์ อ.เมืองพิษณุโลก ที่เริ่มเปิดบริการจุดลงทะเบียนบริการประชาชนวันแรกในเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์  และจุดนี้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ บรรยากาศวันแรกค่อนข้างหนาแน่นด้วยประชาชนที่มารอใช้บริการ ที่ส่วนใหญ่แล้ววันนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยช่วงเช้า มีผู้มาต่อคิวรับบัตรคิวแล้ว 100 คน เจ้าหน้าที่ต้องคอยชี้แจงเป็นระยะ ๆ ให้ผู้ที่มาทีหลังสามารถมาใช้บริการวันอื่นได้ เพราะ เปิดบริการลงทะเบียนให้ทุกวันตั้งแต่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

การบริการประชาชนวันแรกยังค่อนข้างขลุกขลัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรอเซ็ตระบบคอมพิวเตอร์ และเริ่มบริการให้ประชาชนรายแรกได้ในเวลาประมาณ 09.00 น. และใช้เวลาบริการประชาชนรายละประมาณ 10 นาที ทั้งนี้ ผู้สูงอายุบางราย ก็มีลูกหลานลงทะเบียนเข้าโครงการผ่านสมาร์ทโฟนแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอธิบายให้ใช้สมาร์ทโฟนโหลดแอปเป๋าตังค์ ซึ่งเริ่มรับเงินใช้จ่ายได้ในวันแรกในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ขณะที่ผู้มารอใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นโทรศัพท์แบบปุ่มกด ซึ่งต่างนั่งรอเจ้าหน้าที่บริการ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด สำนักงานเขตพิษณุโลก รับลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-25 ก.พ.64 โดยมีจุดรับลงทะเบียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

1.วันจันทร์ที่ 15/2/64
1.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
1.2 เทศบาล เมืองอรัญญิก 9.00-12.00
1.3 อบต.หัวรอ 13.00-16.00
1.4 ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม 9.00-16.30
1.5 ที่ว่าการอำเภอบางระกำ 9.00-16.30

2.วันอังคารที่ 16/2/64
2.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
2.2 ที่ว่าการอำเภอวังทอง 9.00-16.30
2.3 ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง 9.00-16.30

3.วันพุธ ที่ 17/2/64
3.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
3.2 ที่ว่าการอำเภอนครไทย 9.00-16.30

4.วันพฤหัสบดี ที่ 18/2/64
4.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
4.2 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 9.00-16.30
4.3 ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ 9.00-16.30
4.4 ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ 9.00-16.30

5.วันศุกร์ ที่ 19/2/64
5.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
5.2 ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม 9.00-16.30

6.วันเสาร์ ที่ 20/2/64
6.1 อาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ ชั้น 2 เวลา 8.30-16.30

7.วันอาทิตย์ที่ 21/2/64
7.1 อาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ ชั้น 2 เวลา 8.30-16.30

8.วันจันทร์ที่ 22/2/64
8.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30

9.วันอังคาร ที่ 23/2/64
9.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30

10.วันพุธ ที่ 24/2/64
10.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30