ผู้ว่าพิษณุโลกแถลงข่าวสรุปสถานการณ์โควิด-19 เผยมาตรการคำสั่งจังหวัด

แบ่งปัน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องหรรษนันท์ 1 โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก งานวาระแถลงข่าวสื่อมวลชน โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจําเดือนมิถุนายน 2564 โดย สรุปมาตรการและคําสั่งจังหวัดพิษณุโลก ในการป้องกันโควิด-19(ล่าสุด)

1.1 สถานที่จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ได้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด งดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ พร้อมนี้ให้เชิญผู้ประกอบการ หารือความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19ในร้านอาหาร ต่อไป

1.2 สถานที่จําหน่ายอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ หมูกระทะ ชาบู หรือในลักษณะเดียวกัน ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ได้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด งดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ และอนุญาตให้ลูกค้าตักอาหารได้ โดยต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยในขณะที่ตักอาหาร

1.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่นร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

1.4 ยิม ฟิตเนส เปิดให้บริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนดและมีเทรนเนอร์ให้บริการได้

1.5 สถานที่อื่นๆ เช่น บ่อตกปลา ตกกุ้ง เปิดให้บริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด งดจําหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่

1.6 ปิดสถานที่ชั่วคราว สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ไปถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

1.7 มาตรการเดินทางเข้า – ออกตามจังหวัดในพื้นที่ต่างๆบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ต่างจังหวัดทุกราย ต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok ส่วนบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14วัน ในสถานที่กักกันทางเลือก ตามที่จังหวัดกําหนดโดยให้ผู้ถูกกักตัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีกักตัวที่บ้าน ต้องมีสถานที่/ห้อง ที่แยกจากคนในครอบครัวได้อย่างชัดเจน หากไม่สามารถดําเนินการได้ คนในครอบครัวต้องถูกกักตัว 14วัน ส่วนข้อยกเว้นให้เป็นไปตามเดิม

1.8 การจัดตั้งด่าน จุดสกัดและจุดคัดกรอง การเดินทางผ่านท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และสถานีรถไฟพิษณุโลก ให้ลงทะเบียนและเข้ารับการคัดกรองที่จุดคัดกรองทุกราย กรณีโรงแรม กําหนดให้ผู้เข้าพักทุกรายต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok และไทยชนะ

1.9 ร้านค้าหรือสถานประกอบการจําหน่ายสุราสามารถจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่งดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่

1.10 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดําเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค ห้ามจัดกิจกรรมกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 200 คน

1.11 อนุญาตให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ในโรงแรมที่ผ่านการประเมิน 5 ร. และไม่เกิน 200 คน โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนด

1.12 งดการจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ยกเว้น การจัดงานตามประเพณีนิยม ได้แก่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพ สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยจํานวนคนไม่เกิน 200 คน และอนุญาตให้เฉพาะญาติพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมงานได้เท่านั้น รวมทั้ง งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการแสดง

นอกจากนี้ เห็นชอบให้บริหารจัดการวัคซีน AstraZeneca ที่ได้รับจัดสรรจํานวน 1,000 โดส ในกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์รับวัคซีน AstraZeneca และเลื่อนนัดรับวัคซีน ในช่วง 14 – 18 มิ.ย. 2564 รวมถึง เห็นชอบให้จัดสรรวัคซีน Sinovac ที่ได้รับจัดสรร 12,000 โดส ให้กลุ่มเป้าหมายตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

โดยมีผู้สื่อข่าวตั้งถามคำถามถึง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ว่าหากผู้ที่รู้ตัวว่าติดโควิดแล้วจะกลับมารักษาอาการป่วยที่พิษณุโลกท่านจะดำเนินการอย่างไร ผู้ว่าได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าว ผมได้คุยกับท่านนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดผมก็ดูข่าวว่าในกรุงเทพค่อนข้างวิกฤตทางกระทรวงสาธารณะสุขถ้าไปล็อคดาวน์มันจะทำเป็นเหมือนผึ้งแตกรัง สู้ให้เขามาแบบเขารู้ตัวเองว่าป่วยโดยกระทรวงสาธารณะสุขน่าจะกระจายส่งผู้ป่วยมาตามระบบ โดยเราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นผู้ป่วย แต่ถ้าเกิดปล่อยให้เขามาเองเนื่องจากเขาหาเตียงไม่ได้อย่างนี้เราจะเหนื่อย ถ้ากระทรวงสาธารณะสุขจัดระบบผมว่าจังหวัดเราพร้อมที่จะรับผู้ป่วย หรือว่าผู้ที่จะมารู้ตัวเองว่าป่วยหรือไม่แน่ใจให้อยู่กับที่บอกกับ5เสือของเราเพื่อแยกตัวกักกันให้หมอไปหา ผมว่าดีกว่าให้พวกเขามาแบบหลบๆซ่อนๆแล้วมาแพร่กระจายมากันอย่างชัดเจนดีกว่า