แม่ทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน”

แบ่งปัน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน” เพื่อไปรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จาก กทม. กลับมายังภูมิลำเนา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน” ซึ่งนำแรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ติดค้างอยู่ใน กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล กลับภูมิลำเนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา หลังจากรัฐบาลประกาศปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานจากการลงพื้นที่ตรวจเชื้อเชิงรุก ทำให้พบว่ามีแรงงานติดเชื้อโควิด – 19 เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานที่รักษาในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเพื่อพาแรงงานที่ติดเชื้อ และมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก กลับมารักษาตัวยังบ้านเกิด เพื่อลดภาระ ระบบสาธารณสุข ของกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล


กองทัพภาคที่ 3 จึงได้นำรถบัสไม่ปรับอากาศจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มาดัดแปลงทำฉากกั้นระหว่างผู้โดยสารและพลขับ แยกออกจากกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ในการป้องกันเจ้าหน้าที่ อาทิ ชุด PPE, FACE SHIELD, หมวกคลุมศีรษะ, ถุงมือ, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำยาทำความสะอาดสถานที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และได้มีการวางแผนการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยทำการกักตัว 14 วัน ภายในสถานกักตัว BUBBLE & SEAL ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนที่จะสามารถออกมาปฏิบัติหน้าที่ในรอบต่อไปได้