สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ทำหมันสุนัข-แมว ภายใต้กิจกรรม “ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า”

แบ่งปัน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ทำหมันสุนัข-แมว ภายใต้กิจกรรม “ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีชาวบ้านนำสุนัข-แมวมาผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสุนัขจรในวัด ร่วม 30 ตัว

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2563 ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิต 3 รายใน 3 จังหวัด (จังหวัดหนองคาย สระแก้ว และศรีสะเกษ) สำหรับในปี 2564 นี้ พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 1 ราย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับรายงานเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีประวัติสัมผัสกับสุนัขของตนเองที่ถูกสุนัขจรจัดกัด”

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้อาจมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ร้อนสลับฝนตก) ซึ่งอากาศที่ร้อนอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดได้ง่าย  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อจะเข้าทางบาดแผล ผ่านการกัด ข่วน เลีย หรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดที่ติดเชื้อ เช่น สุนัข แมว หนู ลิง ค้างคาว สัตว์ที่พบบ่อยที่สุด คือ สุนัข รองลงมาคือ แมวและวัว จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกสัตว์กัดข่วน และนำสุนัขที่เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดเป็นประจำทุกปี  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชน หมั่นสังเกตอาการสุนัขและแมว และนำไปฉีดวัคซีนตามกำหนดที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) หน่วยบริการฉีดวัคซีนสุนัขบ้าฟรีในพื้นที่จังหวัด

รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัขหรือแมวที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อพิษสุนัขบ้า หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผลทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและรีบไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้บ้าน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด โดยการฉีดวัคซีนให้ครบชุดและตรงตามนัดจึงจะได้ผลเพราะหากติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทแสดงอาการป่วยแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”