พิษณุโลก กองทัพบกบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตามนโยบาย พาคนกลับบ้าน

แบ่งปัน

กองทัพบกได้จัดเครื่องบินลำเลียงของกองทัพบก C295 ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย covid 19 ที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) กลับภูมิลำเนาเพื่อไปรักษาตัว


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 น. ท่าอากาศยานกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดย พลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังเกตการณ์ในการนำพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร กลับภูมิลำเนาบ้านเกิดทางอากาศโดย เครื่องบินลำเลียงแบบ 295

ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางอากาศไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ เน้นการใช้ส่งป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกล จากกรุงเทพฯ และที่ต้องใช้เวลานานหากเดินทางด้วยรถยนต์จำนวน 26 ราย ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตรจำนวน 12 ราย จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 14 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กจำนวน 2 ราย อายุ 3 ขวบกับ 5 ขวบ เพื่อลดการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงลดภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระหว่างไม่มีรายได้และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระในระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียว


ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัย covid 19 กองทัพบก โทร 02-092-7766 ตลอด 24 ชั่วโมง