เจ้าหน้าที่ออกหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุก ในชุมชนบ้านกร่าง มีผู้เข้ารับวัคซีน 936 ราย

แบ่งปัน

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านกร่าง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก โดยมีกลุ่มเป้าหมายในตำบลบ้านกร่าง ตำบลไผ่ขอน้ำ ตำบลจอมทอง และ ตำบลหัวรอ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง, ผู้พิการ, ผู้ตั้งครรภ์ และกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบพิดโลกพร้อม หมอพร้อม และลงทะเบียนผ่าน อสม. ในชุมชน ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ซึ่งในวันนี้มีประชาชนมารอคิวรับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 936 ราย แบ่งเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกร่าง 600 ราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแหลมโพธิ์ 200 ราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไผ่ขอดอน 100 ราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านจอมทอง 36 ราย

สำหรับการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือให้ได้รับวัคซีนตามกำหนดครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ลดความลำบากในการเดินทางของผู้พิการ และผู้สูงอายุ เปิดโอกาสผู้ที่ต้องการฉีด โดย Walk in เข้ามายังจุดที่ให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยวัคซีนโควิดที่จะได้รับ เข็มที่ 1 เป็น Sinovac และ เข็มที่ 2 เป็น Astrazeneca