กองทัพภาคที่ 3 ยังคงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) กลับภูมิลำเนาต่อเนื่องตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

แบ่งปัน


กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 เคลื่อนย้าย ผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน”
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3, มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ร่วมสังเกตการณ์ ในการนำพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ กลับภูมิลำเนาบ้านเกิด ด้วยอากาศยาน (MI-17)

ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางอากาศไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ เน้นการใช้ส่งป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกลจาก กทม. และที่ต้องใช้เวลานานหากเดินทางด้วยรถยนต์ จำนวน 14 ราย ประกอบด้วยจังหวัดพิจิตร 9 ราย, จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ราย และจังหวัดพิษณุโลก 4 ราย โดยอากาศยานจะแวะส่งผู้ป่วยจังหวัดพิจิตร ที่สนาม ฮ. ชั่วคราว โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดพิจิตร เวลา 14.15 น. และจะมีรถจากมูลนิธิรับผู้ป่วย จำนวน 9 ราย เพื่อไปส่งยังโรงพยาบาลสนามต่อไป หลังจากนั้นอากาศยานจะเดินทางมาส่งผู้ป่วยยังจังหวัดพิษณุโลก เวลา 14.30 น. ที่ท่าอากาศยานกองบิน 46 อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมณฑลทหารบกที่ 39 จัดรถ FTR จำนวน 1 คัน เพื่อรับผู้ป่วย จำนวน 4 ราย ไปส่งยังโรงยาบาลสนามแจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดรถจากกองพลทหารม้าที่ 1 เพื่อรับผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ไปส่งยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อลดการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระหว่างไม่มีรายได้ และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระให้ระบบสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก โทร 098-3458273 ตลอด 24 ชม. “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”