สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปการแสดงลิเกในชุด “ดวงใจแม่” แสดงโดย ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในการแสดง มหกรรมวิถีถิ่นวิถีไทย เขตภาคเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-12 กันยายน 2564

แบ่งปัน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปการแสดงลิเกในชุด “ดวงใจแม่” แสดงโดย ชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในการแสดง มหกรรมวิถีถิ่นวิถีไทย เขตภาคเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-12 กันยายน 2564

โดยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภายใต้โครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรม สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชน ศิลปิน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีรายได้ รวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ

กำหนดการสำหรับภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด ส่วนจังหวัดพิษณุโลกนั้น ส่งลิเกพื้นบ้าน รำมังคละ นาฏมวยไทย และเพลงดาบโบราณ รวมไปถึงอาหารพื้นถิ่น คือผัดไทยวังทองอีกด้วย โดยพี่น้องประชาชนจะได้รับชมเทปบันทึกการแสดง ในช่วงกลางเดือนกันยายน ผ่านทางเพจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก หรือ ทางเพจเอดีดีนิวส์ อีกด้วย