ศาลเจ้า โรงเจปรับตัว เริ่มเทศกาลถือศีลกินเจ วิถีใหม่ จัดชุดอาหารเจ แทนการเปิดโรงครัว

แบ่งปัน

วันนี้( 5 ต.ค.64 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่มูลนิธิประสาทบุญสถาน ( ฉ้ง เซ็ง เซี่ยง ตึ้ง ) จี่ ฉัง เกาะ พ่งไล้ยี่จับยี่เซี่ยวเกาะ จังหวัดพิษณุโลก หรือศาลเจ้าไต้ฮงกง – องค์เจ้าพ่อเสือ ได้จัดพิธีพิธียกเสาตะเกียงฟ้าดิน พิธีเปิดกระถางธูปทององค์เทพเจ้าและวิธีรับเสด็จพระพุทธมารดาเต๋าเล่าหง่วนถุง พระนพราชากิ๊วอ้วงฮุกโจ้ว ณ มณฑลพิธีภายในวิหารไต้ฮงกง มูลนิธิประสาทบุญสถาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มเทศกาลกินเจ โดยกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 14 ตุลาคม 2564

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัส covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดพิษณุโลก ทางมูลนิธิได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยของดการเปิดโรงครัว หรือโรงทาน แต่จะเป็นการใช้การประกอบอาหารแจกจ่ายเป็นชุดให้กับประชาชน แทงการนั่งรับประทานในโรงทาน ซึ่งจะเริ่มแจกจ่ายเวลา 10.00 ถึง 13.00 น. ของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2564 นี้