พิษณุโลก นักเรียนครึ่งหมื่นสมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมรับเปิดเทอมใหม่ 1 พ.ย. 2564

แบ่งปัน

นักเรียนสองแคว ครึ่งหมื่นสมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมรับเปิดเทอมใหม่ 1 พ.ย.64 เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 2,775 คน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ที่เป็นวัคซีนให้กับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยมีทีมผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนที่มีอายุ อายุ ๑๒-๑๘ ปี จำนวน 67,557 คนทุกสังกัด โดยมีนักเรียนนักศึกษาสมัครใจและผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 49,367 หรือคิดเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของการรองรับการเปิดเรียน ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการฉีดให้นักเรียนโรงเรียนธีรธาดา จำนวน 42 คน ที่อยู่ใน SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL ไม่พบนักเรียนมีผลข้างเคียงจากวัคซีนแต่อย่างใด

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม