พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดพิธีลงนามความร่วมมือและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Biomedical Equipment Coaching หลักสูตร 30 ชั่วโมง

แบ่งปัน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น ห้องประชุมทองอุไร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว นายสงวน ทองคำ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Biomedical Equipment Coaching หลักสูตร 30 ชั่วโมง และร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดีเอสเมท จำกัด โดยมีนายนริศ สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการให้การต้อนรับ


วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยพิจารณาได้เล็งเห็นว่า สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ในทุกวันนี้ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างสูง จึงได้มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การใช้ขึ้น ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนราคาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือและพัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถด้านสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ จึงได้ดำเนินโครงการลงนามความร่วมมือและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Biomedical Equipment Coaching หลักสูตร 30 ชั่วโมง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดีเอสเมท จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาเทคนิคการแพทย์ โดยได้การสนับสนุนวิทยากรและเครื่องมือ บุคลากร จากบริษัท ดีเอสเมท จำกัด ในครั้งนี้