เลือก บิ๊กป้อม ประธานโอลิมปิคไทยสมัย 2 ติด – พล.อ.วิชญ์ นั่งเลขาคนใหม่

แบ่งปัน

“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหาร, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ประธานที่ปรึกษา รวมทั้งผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิคฯ จำนวน 61 คน จาก 68 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าครบองค์ประชุม

สำหรับสรุปวาระการประชุมดังนี้ ที่ประชุมได้สรุปงบแสดงรายได้-รายจ่าย ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ปรากฎว่า มีรายได้รวม 27,131,575.17 บาท มีรายจ่ายรวม 15,101,746.71 บาท สรุปมีรายได้รวมมากกว่ารายจ่ายรวม 12,029,828.46 บาท

จากนั้นได้เข้าสู่วาระการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ จำนวน 25 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 10 คน โดยตามธรรมนูญข้องบังคับของคณะกรรมการโอลิมปิกคฯ กำหนดว่าสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งจะมีทั้งหมด 49 คน โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มี ศ. (พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน เป็นประธานเลือกตั้ง และ พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เป็นกรรมการนับคะแนนปรากฎว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ที่สมาชิกในประชุมได้เสนอราชื่อกรรมการบริหารชุดใหม่ครบทั้ง 25 คน โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับ แต่อย่างใด

สำหรับกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วย นายวุฒิชัย อุดมกาญจนนันท์ (เบสบอล), พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ (เรือพาย), นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ (ยิมนาสติก) โดยมอบให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นผู้แทน, นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม (ลอนเทนนิส), พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ (ตะกร้อ), พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ว่ายน้ำ), นายสมพร ใช้บางยาง (วอลเลย์บอล), นายหัสดินทร์ โรจนชีวะ (ยูโด) มอบให้ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ เป็นผู้แทน, นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ (ฮอกกี้), ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ (ฟิกเกอร์สเก็ต), นายพิชัย ชุณหวชิร (มวยสากล), พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (ฟุตบอล), พล.อ.เดชา เหมกระศรี จักรยาน), พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ (กรีฑา), พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ (ปัญจกีฬา)

พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม (ฟันดาบ) มอบให้ พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นผู้แทน, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส (เทเบิลเทนนิส) มอบให้ นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นผู้แทน, นายวิจิตร สิทธินาวิน (ไตรกีฬา), ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ (เทควันโด), นายสงวน โฆษะวินทะ (ยิงธนู), นายปรัชญา กีรตินันท์ (ยกน้ำหนักสมัครเล่น), นายฮาราลด์ ลิงค์ (ขี่ม้า), ดร.สมบัติ คุรุพันธุ์ (แฮนด์บอล), คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (แบดมินตัน) กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ เรืออากาศโทหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้แทนชมรมนักกีฬาโอลิมปิก เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน, รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต, ดร.สุวรรณา ศิลปะอาชา, พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ, พ.ต.อ.โกวิทย์ จิรชนานนท์, นายปิติ ภิรมย์ภักดี, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายภัคพล งามลักษณ์ โดยกรรมการบริหารชุดนี้จะมีวาระเพียง 3 ปี และจะต้องเลือกตั้งใหม่ในเดือน มี.ค.2568 หลังจากจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

จากนั้น กรรมการบริหารและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 25 คน ได้ประชุมจัดสรรตำแหน่งสำคัญๆ สรุปได้ดังนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานโอลิมปิคฯ สมัยที่ 2 ติดต่อกัน, “เสธ.น้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการฯ คนใหม่ แทน “บิ๊กจา” พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ ที่ขยับขึ้นไปเป็นประธานกิตติมศักดิ์ฯ และ “บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิก ควบตำแหน่งรองประธาน

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสดกีฬา