พิษณุโลก เดินหน้าตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วย ATK ย่านตลาดการค้า เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายโควิด-19

แบ่งปัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทีมสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก นำชุด ATK (Antigent Test Kit ) ออกตรวจให้กับผู้ค้าขาย ตลาดร่วมใจอาคาร 1 ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก หลังพบผู้ติดเชื้อ จากคัสเตอร์ ตลาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ติดในจังหวัด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจเชื้อเชิงรุกด้วย ATK เพื่อให้การตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงทําได้เร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อในบ้านหรือในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง