พิษณุโลก ทีเส็บแถลงความสำเร็จของแคมเปญการสนับสนุนประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า พร้อมผนึกภาคีออกแคมเปญกระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาในพิษณุโลก

แบ่งปัน

23 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดพิษณุโลก ทีเส็บแถลงความสำเร็จการขอรับสนับสนุนโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าหลังผู้ประกอบการไมซ์ให้ความสนใจขอรับการสนับสนุนคับคั่ง พร้อมผนึกชมรมธุรกิจโรงแรมจังหวัดพิษณุโลก ออกแคมเปญกระตุ้นการจัดประชุมสัมนาในจังหวัดพิษณุโลกล่วงหน้ารอรับเฟสใหม่ พร้อมย้ำจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอานามัยอย่างเคร่งครัด

       นายสำเริง ไชยเสน ที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ ภาคเหนือ กล่าวว่าจังหวัดพิษณุโลกหรือเมืองสองแควเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง โดยมีศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง พร้อมเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า การลงทุน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเพรียบพร้อมไปด้วยความสะดวกในการรองรับการจัดกิจกรรมก่อนและหลังการประชุมเป็นเมืองไมซ์ซิตตี้ สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ทีเส็บได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท และพัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นแบบฟอร์มรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม Thaimiceconnect.com 

       ทั้งนี้กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น ทีเส็บยังได้แนะนำแคมเปญสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ในรูปแบบต่างๆ ครบทุกอุตสาหกรรมไมซ์ที่ไม่ใช่เพียงการจัดการประชุมสัมนา แต่ยังรวมไปถึงการสนับสนุนนานาชาติและการสนับสนุนสินค้าเพื่อกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการร่วมมือกับธุกิจโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวและการประชุม” โดยให้โรงแรมที่สนใจได้แก่ โรงชชชเซ็นเตอร์ พิษณุโลก โรงแรมพิษณุโลกออคิด โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค และทรัพย์ไพร์วัลย์รีสอร์ท จัดทำแพคเกจประชุมฟรีภายใต้งบประมาณ 15000 บาท สำหรับ 30 คน เพื่อปรับใช้ในการประชุมสัมนาในอนาคตเมื่อมีการประกาศงบสนับสนุนจากโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่าในอีกครั้งในปีต่อไป