ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา : “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

แบ่งปัน

จังหวัดพิษณุโลก Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส”


นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธาน Kickoff โครงการจิตอาสาพิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” จากนั้นนำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกวาดทำความสะอาด ถอนหญ้า/วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ งานอื่นๆตามลักษณะพื้นที่ โดยมีพื้นที่ดำเนินการดังนี้1. บริเวณถนนข้างศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ตั้งแต่บริเวณทางโค้งบริเวณริมรั้วพระราชวังจันทร์ – สามแยกบริเวณข้างสนามเทนนิส)2. บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) บริเวณริมรั้วศาลากลาง (ฝั่นแม่น้ำน่าน)3. บริเวณถนนเส้นหลังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ตั้งแต่บริเวณทางแยกจวนฯ หลังเก่า- บริเวณทางโค้งบริเวณริมรั้วพระราชวังจันทน์4. บริเวณสะพานพระราชวังจันทน์5. บริเวณตั้งแต่แยกวัดโพธิญาณ-เทศบาลตำบลหัวรอ

ทั้งนี้ การ Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด ในวันนี้เป็นการดำเนินการพร้อมกันทั้ง 9 อำเภอ และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. จังหวัดพิษณุโลกจะร่วมกันทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส”
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก