การแข่งขันจักรยานแรลลี่ Banana Bike Rally งาน “Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

แบ่งปัน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานแรลลี่ Banana Bike Rally งาน “Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนายศรัทธา  ศรีทิพงศ์  ผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

การจัดกิจกรรม “การแข่งขันจักรยานแรลลี่ Banana Bike Rally” ในงาน “Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019” จึงนับเป็นการ นำเอาจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ อันจะเป็นการกระจายรายได้จาก ภาคท่องเที่ยวไปยังภาคการเกษตรต่อไปอีกด้วย

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 บนเส้นทางปั่นจักรยาน 2 สนาม ในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ วันที่ 29 สิงหาคม สนามที่ 1 เส้นทางปั่นไป-กลับ ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก-วัดวังหิน ระยะทางปั่นรวม 20 กิโลเมตร  และวันที่ 30 สิงหาคม สนามที่ 2 เส้นทางปั่นไป-กลับ ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก-วัดจุฬามณี ระยะทางปั่นรวม 22 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 600 คน ที่จะได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมสันทนาการพร้อม สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก) มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งทางนิเวศ เช่น อุทยาน แห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระราชวังจันทน์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทรัพยากรด้าน การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี