ปิด 24 โรงเรียนจากน้ำท่วม ในขณะที่เลขาอาชีวะ ลงมือทำกับข้าวแก่ผู้ประสบภัย

แบ่งปัน

นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รักษาการแทนในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก เนื่องจากพายุ “โพดุล” ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หลากลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบเส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาด และนักเรียนไม่สามารถเดินทางมายังสถานศึกษาได้ ทำให้ต้องปิดโรงเรียนนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรายงานจากสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว และปิดทำการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 จำนวน ทั้งสิ้น 24 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน พร้อมได้รายงานให้กับทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบในเบื้องต้น สำหรับความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนอยู่ในระหว่างการสำรวจ

ในขณะที่ในวันนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมร่วมลงมือประกอบอาหาร ทำคั่วกลิ้งหมูร่วมกับนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถทำอาหารได้ พร้อมได้สั่งการให้อาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด จัดหน่วย Fix it Center หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องการช่วยเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ การทำอาหารแจกจ่าย รวมทั้งน้ำดื่มด้วย และหลังจากน้ำลดแล้ว จะออกศูนย์เคลื่อนที่ช่วยชาวบ้านที่ประสบภัย โดยช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ต่อไป

ภาพข่าว / Warangkana Opel Ananta