บิ๊กตู่ ลงพื้นที่จริง หาทางแก้ไข เน้นระยะยาว อนุมัติให้ จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการ

แบ่งปัน

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าว แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิต ของ ชาว อ.เนินมะปราง และทรัพย์สินขิงประชาชนที่ถูกน้ำท่วม สำหรับการเดินทางมาวันนี้ ต้องการมาดูสภาพตามจริง พบว่า การแก้ไข เน้นระยะยาว คือ การหาทางสร้างระบบจูงน้ำเพื่อมากักเก็บ หรือ เช่าที่ดินสำหรับเก็กกักน้ำ ไม่ให้น้ำสูญเสียไป ทั้งนี้ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในแง่กฏหมาย และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะรับโครงการต่างๆ ที่ จ.พิษณุโลก ทั้ง 10 โครงการ มาหาแนวทางปฏิบัติ มอบ สทนช.กรมชลประทาน ทบทวนตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรียังได้กำชับ ข้าราชการในภูมิภาคต้องทำงานจริงจัง รวดเร็ว สามารถจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานการณ์ เพื่อวิเคราะหแก้ปัญหาได้รวดเร็ว การเตรียมการรับมือพายุลูกใหม่ให้พร้อมทุกๆด้าน

โดยโครงการที่ 9 และ10 อนุมัติให้ จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการ เร่งประสาน สทนช.และ ก่อหนี้ผูกพัน ดำเนินการภายในปี งบประมาณ 2562 นี้