สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก ลอกผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณประตูฝายน้ำล้นบ้านหนองปลาไหล

แบ่งปัน

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พล.1 วังทอง ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล. 7 บ้านแยง และเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ 1 พิษณุโลก จำนวนกว่า 30 นาย ช่วยกันลอกผักตบ ชวา เศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ และก่อไผ่ ที่ลอยมาปิดกั้นประตูน้ำระหว่างประสบภัยน้ำท่วม บริเวณหน้าฝายน้ำล้นบ้านหนองปลาไหล พื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านหนองปลาไหล ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเศษวัสดุต่าง ๆ มากีดขวางทางน้ำบริเวณประตูฝายน้ำล้นบ้านหนองปลาไหล และได้รับการร้องขอจากชาวบ้านให้มาช่วยเหลือลอกสิ่งกีดขวางดังกล่าว ออกจากทางน้ำ เนื่องจากเกรงว่าประตูฝายน้ำล้นจะพัง ตลอดจนเป็นการระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าว ไร่ข้าวโพด และสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่ยังถูกน้ำท่วมขังอยู่ บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ชาวบ้านสามารถใช้สะพานบนฝายน้ำล้นในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้เวลา 1 วัน จึงสามารถขนย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำที่มีจำนวนกว่า 10 ตัน ออกจากพื้นที่ได้สำเร็จ

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่จะคลี่คลาย และกลับสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง และได้รับการร้องขอจากชาวบ้าน ให้ช่วยลอกผักตบ ชวา วัชพืช เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ ที่ลอยมากีดขวางทางน้ำหน้าฝายน้ำล้นบ้านหนองปลาไหล พื้นที่หมู่ที่13 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง ออกจากพื้นที่ ให้การระบายน้ำได้สะดวก ลดผลกระทบน้ำท่วมขังบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ชาวบ้านสามารถสัญจรบนสะพานฝายน้ำลดได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก จะยังคงให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามที่ได้รับการร้องขอมา จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะยุติ

ด้านนางสาวสัมภาษณ์ มั่นคง อายุ 42 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาช่วยลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งช่วยให้การระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

ภาพข่าว / อัมพร ขุนกอง