จิตอาสาร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่น โรงเรียนห้วยปลาไหล

แบ่งปัน

ชมรมจิตอาสา ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่น โรงเรียนห้วยปลาไหล  จากเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาให้งานได้  สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มจิตอาสาหมาแมวชมรมช่วยสัตว์พิศณุโลกย์ ศูนย์วิทยุบางแก้วเมตตาธรรม จัดกิจกรรม “สานฝันสู่น้องเพื่อท้องน้องอิ่ม” ร่วมกับจิตอาสาชมรมสายบุญ พิด’โลกและชมรมนักวิทยุซีบี 57 ร่วมใจพิษณุโลก  ชมรม อพ. อปท. แห่งประเทศไทย กลุ่มเหิรฟ้ารันนิ่งสปีริต อาสาสมัครสร้างสุขภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มแกนนำเยาวชน SDN ภาคเหนือตอนล่าง และสมาชิกจิตอาสาทั่วไป จัดกิจกรรมซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  สร้างสนามเปตองใหม่ ซ่อมแซมสนามฟุตบอล และหลังคาอ้างล้างหน้า ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

ภายในงาน กลุ่มจิตอาสาพัฒนาต่างร่วมกันทาสีกันสนิมอุปกรณ์ใหม่ในสนามเด็กเล่น เล่นกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 แลัมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 95 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  80 คน

นาย ธนวิน ศรสุวรรณศรี   ประธานกลุ่มเหิรฟ้ารันนิ่งสปีริต กล่าวว่ากิจกรรมนี้เกิดจากการรวมตัวกันของชาวจิตอาสาที่มีใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งเน้นตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันซ่อมแซมเครื่องเล่นเก่า และปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากทางชมรมฯ ได้ทราบข่าวว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นทางโรงเรียนห้วยปลาไหลนั้นได้ผุพัง สนิมขึ้นตามสภาพการใช้งาน  จิตอาสาจึงมาร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่นในครั้งนี้    เพื่อให้สนามเด็กเล่นมีสีสันสดใส  เป็นสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนและในหมู่บ้านได้อีกด้วย