ชุดจัดระเบียบสังคม ออกประชาสัมพันธ์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันออกพรรษา

แบ่งปัน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 21.00 -01.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและ ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ในเขตเมืองพิษณุโลก

ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่พบการกระทำผิดกฏหมายสถานบริการแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี พร้อมได้ชี้แจงให้สถานบริการงดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวัน(ออกพรรษา) งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ 3/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558