ม.นเรศวร เปิดตัวนวัตกรรม Nu Bio Bags พลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะจากถุงพลาสติกย่อยสลายยาก

แบ่งปัน

เม็ดไบโอคอมโพสิต สีน้ำตาลเข้ม เหล่านี้ทำ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนวัตกรรม Nu Bio Bags ถุงปลูกย่อยสลายทางชีวภาพ จากพลาสติกพีแอลเอผสมกากกาแฟ เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ โดยทางคณะผู้จัดทำ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากผลงานวิจัย เข้ามาช่วยในกระบวนการผสมระหว่างพลาสติกพีแอลเอกับกากกาแฟ โดยใช้เครื่องบดผสมแบบเกลียวคู่ และขึ้นรูปด้วยกระบวนการเป่าฟิล์มด้วยเครื่องเป่าฟิล์ม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตมีความสะดวกรวดเร็ว ราคาค่าใช้จ่ายไม่แพง และผลิตภัณฑ์ฟิล์มพีแอลเอผสมกากกาแฟนี้จัดเป็นพลาสติกที่มีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีเข้ามาเจือปนในผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติกจำนวนมาก เพราะพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันต้องใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปี ประกอบกับประชาชนไม่นิยมนำถุงพลาสติกกลับมารีไซเคิล จึงเกิดปัญหาขยะจากถุงพลาสติกมากมาย ประกอบกับปัจจุบัน ประชาชนนิยมดื่มกาแฟสดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้มีกากกาแฟถูกทิ้งเป็นขยะจำนวนมาก

กลุ่มผู้วิจัยจึงนำเอาสองปัญหานี้มารวมกันเพื่อหาวิธีใช้ประโยชน์ จึงมองเห็นวิธีการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กากกาแฟด้วยการนำเอาคุณประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ใน กากกาแฟ คือเป็นปุ๋ย และมีรูพรุนมารวมกับฟิล์มพลาสติกพีแอลเอ ที่สลายได้เร็วขึ้น ออกมาเป็นถุงปลูกย่อยสลายทางชีวภาพ ขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ที่ต้องใช้ถุงปลูกที่ผลิตจากถุงปลูกที่ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกสังเคราะห์ ที่ไม่นิยมนำไปรีไซเคิล และในนกระบวนการผลิตยังใช้สารเคมี พวกสารประกอบ พาทาเลท ซึ่งจัดเป็นสารก่อมะเร็งเพื่อทำให้ถุงปลูกพลาสติกสีดำยืดหยุ่นดีขึ้นด้วย

นอกจากการทำถุงปลูกกากกาแฟย่อยสลายได้แล้ว ทางกลุ่มผู้จัดทำยังได้สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการ ผลิตและพัฒนาต่อยอด นำไปใช้ในงานถุงใส่ผลิตภัณฑ์ ทางสปา และโรงแรม เช่นถุงใส่หมวกคลุมผม ถุงใส่คัตเติ้ลบัต ถุงใส่สบู่ ถุงใส่หวี เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีหลายโรงแรมในต่างจังหวัดให้ความสนใจ สั่งซื้อนำไปเพิ่มมูลค่า การให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว แสดงออกถึงการใส่ใจในเรื่องของปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งถูกใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ Nu Bio Bags ยังสามารถผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อยอดจาก ฟิล์มพีแอลเอ ผสมกากกาแฟ เพื่อนำไปใช้งานทางด้านฟิล์มบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง เรื่องจาก ฟิล์มพีแอลเอผสมกากกาแฟ สามารถช่วยป้องกันแสงยูวีได้ จึงช่วยรักษาโปรตีนในข้าวกล้องให้ทนต่อแสงยูสี เพื่อเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องให้มีคุณภาพที่ดีอีกด้วย

ล่าสุด Nu Bio Bags พลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมจากกาแฟที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ได้รับรางวัลและการยอมรับ จากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และ การประกอบธุรกิจ จากหลายสถาบันและองค์กรทั่วประเทศ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์บริการและส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0817406629 และ 055968605