เศษกระทงที่ลอยอยู่ในแม่น้ำน่านลดลง คาด ปชช.เริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 08.00 เศษซากขยะ ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก จาน ชาม ริมฝั่งแม่น้ำน่านทั้งบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ สถานที่จัดงานลอยกระทง จ.พิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยวชาวพิษณุโลก ซื้อใส่อาหารมารับประทาน ทิ้งกลาดเกลื่อนบริเวณริมแม่น้ำน่าน โดยเฉพาะบริเวณทางเดินด้านล่างติดกับแม่น้ำน่าน จะมีเศษขยะเหล่านี้ ทิ้งไว้ตลอดริมตลิ่งระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

ขณะที่เศษกระทงที่ลอยอยู่ในแม่น้ำและติดอยู่ริมตลิ่งมีจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงว่า ประชาชนและผู้จำหน่ายกระทงมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอวดเทศบาลนครพิษณุโลก เร่งทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณริมถนนพุทธบุชา ริมสวนชมน่านฯ ทั้งสองฝั่งไปคัดแยกและฝังกลบต่อไป