ชาวบ้านยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมสิทธิที่ดินทำกินตั้งเเต่รุ่นปู่รุ่นย่า

แบ่งปัน

ชาวบ้าน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 70 คนรวมตัวเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่ดินทำกินมานานหลายสิบปีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไร อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่กว่าพันไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านปอย หมู่ 1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวนกว่า 70 คน นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ปลัดยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านปอย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้นำหนังสือเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือเหลือ หลังจากเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามประกาศป่าชุมชน ทำให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชมตามแนวทางของกรมป่าไม้แต่อย่างใด เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดินทำกินดังกล่าว ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน รวมพื้นที่แล้วกว่าพันไร่ จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการรางวัดออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

เบื้องต้น นายอธิปไตย ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านไว้เพื่อนำเสนอนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป