อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

แบ่งปัน
  • 50
    Shares

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 เขต 3 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยกระดับพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้ทำการแข่งขันเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สำหรับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จาก 9 อำเภอ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา.