ภัยแล้งที่นครไทย โรงเรียนเดือดร้อนหนัก ขอรับบริจาคน้ำดื่มจำนวนมาก

แบ่งปัน

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่บ้านบุ่งผลำ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำดื่มจำนวนมาก เนื่องจากน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตเป็นน้ำดื่ม คือแหล่งน้ำจากภูเขาที่ขณะนี้แห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถนำมาผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ ชาวบ้านในพื้นที่ก็หวังให้โรงเรียนเป็นที่พึ่งเพราะมีแทงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ล่าสุดน้ำที่เก็บตุนไว้ใช้ก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนเกรงว่าจะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน

นายสำเนา ยาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ เปิดเผยว่า ฤดูแล้งปีนี้มาเร็วและดูเหมือนจะรุนแรงกว่าที่ผ่านมา ต้นน้ำจากภูเขาที่ชาวบ้านใช้เป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมามีชาวบ้านนำภาชนะมารองน้ำดื่มจากแทงค์เก็บน้ำที่โรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำจนปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ลดลง จึงเกรงว่าจะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้มารองน้ำได้เฉพาะวันเสาร์- อาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาขอเก็บน้ำไว้ให้นักเรียนได้ดื่มกินก่อน

อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มเป็นปัญหาเร่งด่วน. หากท่านใดประสงค์จะบริจาคน้ำดื่มให้กับโรงเรียน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสำเนา ยาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ โทร. 084-578 6182