4 ข้อควรปฏิบัติ! ป้องกันไฟป่า เพื่อรักษาผืนป่าของเรา

แบ่งปัน

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าภูกระดึง เมื่อคืนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟลุกลามกินเวลากว่า 20 ชั่วโมง เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่า 3.4 พันไร่ เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟได้เมื่อเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าต้นไฟเกิดจากก้นบุหรี่ของนักท่องเที่ยว จากชนวนเล็ก ๆ สามารถสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างมาก วันนี้ทางแอดมินจึงขอแนะวิธีป้องกันไฟป่าและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยต่อผู้คนและพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้พื้นที่ป่าได้ปฏิบัติตาม

1. ดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า เก็บกวาดพื้นที่ให้โล่งเตียน มิให้มีใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง หรือหญ้าแห้งกองสุม เพราะหากเกิดไฟไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้ไฟปะทุและลุกลามอย่างรวดเร็ว

2. สร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หมั่นเก็บกวาดและกำจัดเชื้อเพลิงจำพวกใบไม้ กิ่งไม้แห้งและหญ้าที่ทับถมบนแนวกันไฟ และระวังมิให้ต้นไม้ล้มพาดขวางแนวกันไฟ หากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามผ่านข้ามแนวกันไฟไปได้

 3. เพิ่มความระมัดระวังการจุดไฟในป่าเป็นพิเศษ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนหญ้าแห้ง หากก่อกองไฟหรือประกอบอาหารในป่า ควรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด หลังใช้งานเสร็จแล้วควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง

4. หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า เช่น เผาขยะหรือตอซังข้าวบริเวณริมข้างทาง เป็นต้น เพราะนอกจากจะมีโอกาสที่ไฟจะลุกลามเป็นไฟป่าแล้ว ยังทำให้ควันไฟปกคลุมเส้นทาง หากจำเป็นต้องจุดไฟหรือเผาขยะ ควรควบคุมอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมถังน้ำหรือทรายไว้ใกล้ๆ จะได้ดับไฟได้ทัน ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกให้ใช้วิธีไถกลบหรือนำไปทำปุ๋ยหมักแทนการเผา

ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ