กองบิน 46 นำกลุ่มจิตอาสาข้าราชการ ร่วมกับชุมชนบ้านวังสาร สร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

แบ่งปัน

มื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นาวาอากาศเอก จินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ เสนาธิการกองบิน 46 นำกลุ่มจิตอาสาข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 46 ร่วมกับชุมชนบ้านวังสาร ต.ท่าตาล กรอกกระสอบทรายสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

กั้นแม่น้ำแคววังทอง ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ณ บริเวณหมู่ 5 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ของราษฎร จำนวน 190 ครัวเรือน คาดว่าใช้เวลา 3 วันจึงแล้วเสร็จ