เชิญเที่ยวงาน “ถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร” ประจำปี 2563 ถึง 1 มีนาคมนี้

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 เวลา 18.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์(หลังเก่า) จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประเพณีอำเภอวัดโบสถ์ ภายใต้ชื่องาน “ถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร” ประจำปี 2563 มี ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ในนามคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ก่อนที่จะร่วมรับชมการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่ และร่วมชมการเดินแบบผ้าไทยจากนางแบบกิตติมศักดิ์จากเหล่ากาชาดพิษณุโลก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินเยี่ยมชม บูธแสดงและจำหน่ายสิ้นค้าของดีอำเภอวัดโบสถ์ สำหรับการจัดงาน “ถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2563” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่สินค้าและประชาสัมพันธ์ของดีในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว และสินคจากหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นที่นิยมและรู้จักแพร่หลายของผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อส่งเสริม และพัฒนารูปแบบการผลิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับตลาดได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตมีรายได้ที่มั่นคงและยึดเป็นอาชีพได้และเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวงานในครั้งนี้ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน และคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะมีกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา จากตัวแทนแต่ละตำบลอีกด้วย