ตามส่องเส้นทาง ธุรกิจขยะ จากครัวเรือน สู่โรงงาน” เอวา แกรนด์ เอนเนอร์ยี่”

แบ่งปัน

ตามส่องเส้นทาง ธุรกิจขยะ จากครัวเรือน สู่โรงงาน” เอวา แกรนด์ เอนเนอร์ยี่”ภายใน นิคมฯพิจิตร อัดขยะเป็นก้อน ป้อน RDF สู่เตาเผา ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเทศไทยเริ่มมีปัญหาขาดแคลนกระแสไฟฟ้า การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ยากขึ้นเพราะมีปัญหาการประท้วงของมวลชนในพื้นที่ ขณะที่อีกด้านหนึ่งปริมาณขยะสะสมล้นเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสิ่งปฏิกูล ไม่มีประโยชน์อย่างขยะ ทั้งๆที่สร้างมูลค่า สามารถเปลี่ยนจากปริมาณขยะมหาศาลให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าได้ แต่วันนี้กลับ มองไม่เห็นค่า ทว่านักธุรกิจรายหนึ่งมองว่า ขยะ RDF กำลังทำรายได้

นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า
ขยะวันนี้ สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยนำขยะจากครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น เศษอาหาร ฯลฯ แต่มีขยะบางอย่างเช่น ขวดพลาสติก กระดาษฯลฯ หากนำคัดแยก โดยผ่านกระบวนการลดความชื้น บีดอัดเป็นก้อน ( RDF) แล้วส่งเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง ได้พลังงานไปสร้างไอน้ำที่มีความร้อนสูงป้อนให้กับเครื่องปั่นไฟ จนกลายเป็นกระแสไฟฟ้าได้ และยังเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งกลับกระแสไฟมาให้เราใช้ตามบ้านเรือนได้อีก