อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบ่งปัน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของแต่ละส่วนราชการต่างพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดภายในห้องทำงานของตนเอง ห้องน้ำ และทำความสะอาดสถานที่ที่มีประชาชนมาติดต่อราชการ รวมถึงทำความสะอาดรถตู้ และรถบัสโดยสารทุกคันเนื่องจากมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาขอใช้บริการอยู่เป็นประจำ และฉีดน้ำล้างทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ได้มีการเลื่อนการจัดประชุมและอบรมสัมมนาไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้หมดไปหรือจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสดังกล่าว